Magic Food Terms

Запознай се с нашата политика

Всички правила са на едно място, за да са възможно най-лесно достъпни за теб.

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на magicfood.bio

Добре дошли на www.magicfood.bio!
Благодарим Ви, че посетихте страницата ни. Ние от www.magicfood.bio Ви молим да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.magicfood.bio, независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.magicfood.bio, вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и МАДЖИК ФУУД ЕООД, ЕИК 206345806 , с търговски адрес на регистрация: България, гр. София 1000, бул./ул. СОЛУНСКА № 48  , с управител ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА, и имат за цел да уредят условията, при които МАДЖИК ФУУД ЕООД  предлага продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.magicfood.bio

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.magicfood.bio.

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Сайтът  www.magicfood.bio е собственост на Маджик Фууд ЕООД.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: МАДЖИК ФУУД EООД;
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, бул./ул. СОЛУНСКА № 48 
3. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София 1000, бул./ул. СОЛУНСКА № 48 

 1. Вписване в публични регистри: ЕИК: 206345806;
 2. Управител: ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
  6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

 • ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ДОСТАВЧИК“, “СОБСТВЕНИК“, „НИЕ“ е МАДЖИК ФУУД ЕООД с ЕИК: 206345806;
 • „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта magicfood.bio;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.magicfood.bio, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.
 • „УСЛУГА/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър продукти, услуги и информационни ресурси/данни на сайта;
 • „ПРОДУКТ/И“, „СТОКИ“ са предлаганите за продажба храни и хранителни добавки „Magic Food„, създадени чрез комбинация на най-висококачествени екстракти от витални гъби със суперхрани, които повишават имунитета и подобряват метаболизма.
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което  МАДЖИК ФУУД ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „Magic Member VIP Discount“ е специалната програма за лоялни клиенти, която дава възможност за получаване на отстъпки при достигане на определена стойност на общите покупки на Потребителя на платформата  www.magicfood.bio.
 • “MAGIC MEMBER” – регистриран потребител, който участва в програмата за лоялни клиенти „Magic Member VIP Discount“.
 • АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ – Онлайн магазинът е достъпен на адрес в Интернет magicfood.bio, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.magicfood.bio стоки, включително следното:

–  Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба с Доставчика, съгласно поддържаните начини за разплащане;

– Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика;

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

 • БЛОГ“– на страницата www.magicfood.bio е достъпен Блог, в който периодично се поместват статии по актуални въпроси, свързани със супер храните и здравословния начин на живот. Потребителите могат дa изразят мнението си, чрез поставяне на коментар и при спазване на установените правила, относно коментарите в блога. Потребителите биха могли да изпращат свои статии, които след одобрение да бъдат помествани в блога.
 • „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител на magicfood.bio , при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информация за промоционални кампании и нови продукти. При регистрацията на потребителски акаунт, Потребителят има възможност да избере опция да получава или не информационен бюлетин.
 • “ONLINE CHAT”– Потребителите имат възможност да задават своите въпроси в онлайн чат към наш сътрудник.
 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

МАДЖИК ФУУД ЕООД  събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на вашите данни и информация ще откриете в нашата Политика за поверителност.

 1.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.magicfood.bio чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:
  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.magicfood.bio и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.magicfood.bio чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани отwww.magicfood.bio;
  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.magicfood.bio, съгласно поддържаните начини за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки, предлагани наwww.magicfood.bio;
  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
  8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.
  По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.magicfood.bio  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния магазин в Интернет.
  Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
  Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ

В електронния магазин на www.magicfood.bio можете да пазарувате като регистриран потребител или като гост.

Регистрацията ви дава следните предимства:

 • Проверка на номер на поръчката;
 • Проверка на Дата на поръчка;
 • Проверка стасус поръчката, дали е на изчакване, отказана или сторнирана;
 • Проверка на Обща сума на поръчката и колко продукта са закупени;
 • Допълнителна пълна информация на поръчката при натискане на бутон „view“.
 • Запазване на данните за доставка за бъдещи поръчки;

За да се регистрирате като Потрeбител на www.magicfood.bio за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, следва да въведете  име и парола за отдалечен достъп.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Може да се регистрирате и чрез профила си във Facebook.

Може да осъществите поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.magicfood.bioчрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

Договорът се сключва на български език.
Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при изпращане на поръчката. За избягване на съмнение това са данните, с които е направена поръчката.

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, както и обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните начини:
– извършване на регистрация в www.magicfood.bio и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация в www.magicfood.bio или

-чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на www.magicfood.bio чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.magicfood.bio и настоящите Общи условия. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си.

Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена. Маджик Фууд  ЕООД не гарантира наличността на никой артикул, публикуван в електронния магазин. Ако заявеният от Потребителя артикул не е наличен, www.magicfood.bio запазва правото си да отказва поръчки или да удължи срока на тяхната доставка. В такъв случай, екипът на www.magicfood.bio ще уведоми  Потребителя.

Доставчикът запазва правото си да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.
Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

За поръчки и уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения телефон в секция Контакти.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Маджик Фууд ЕООД.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Маджик Фууд ЕООД като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали. Маджик Фууд ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Маджик Фууд ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  Маджик Фууд ЕООД, на следния  email адрес: support@magicfood.bio
 • Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa.
 1. ЦЕНИ

Всички посочени на сайта цени са в лева.

Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Маджик Фууд ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Маджик Фууд ЕООД, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 1. ПЛАЩАНЕ

Потребителят има следните възможности за заплащане на продукт:

– С наложен платеж на куриера в момента на доставката;

– чрез VISA, MasterCard or American Express;

– чрез банков превод;

При доставката Потребителят има право да отвори пратката в присъствието на куриера и да се убеди в нейния добър вид, преди да заплати дължимата по товарителницата сума.

Ако Потребителят забележи нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

Купувачът е задължен при получаване на стоката от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди, че то отговаря на поръчаното от него.

Ако вследствие на транспортирането има щети по продукта и те не са регистрирани в писмен вид, Маджик фууд ЕООД няма да може да признае рекламацията.

Всеки Потребител, който желае да получи фактура, следва да отбележи това в своята поръчка.

 • ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми Маджик Фууд ЕООД посочвайки име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде изпратено на  e-mail: support@magicfood.bio   в 14-дневен срок от получаване на поръчката.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

В случай, че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Маджик Фууд ЕООД в 14-дневен срок и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Маджик Фууд ЕООД извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по начина, по който е получено плащането.

Маджик Фууд ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

Потребителят следва да изпрати на Маджик Фууд ЕООД продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

 • АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание и са под закрилата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или  предоставяне по какъвто и да било друг начин. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на support@magicfood.bio  и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Страницата материали.

 • ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Вие можете да използвате линкове към началната страница, при условие, че правите това обосновано и законосъобразно, без да увреждате нашата репутация или да извличате неследваща се облага.

Нямате право да интегрирате линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива липсват.

Нямате право да създавате линкове към нашата Страница на страница в интернет, която не е Ваша собственост.

Поставянето на нашата Страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.

Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашата Страница.

 

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашата Страница може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

Ако изберете да използвате тези линкове, напускате нашата Страница и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата Страница.

.

 • ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността Ви да използвате Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия;

(б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информацияили

(в) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите клиенти или за нашата организация.

     XVII.      ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящите Oбщи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.
 • СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 • АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта www.magicfood.bio или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на www.magicfood.bio.

Всеки потребител, който публикува мнения в блога на www.magicfood.bio, се съгласява с Общите условия за ползване на сайта www.magicfood.bio .

За публикуване на мнения (коментари) в блога на www.magicfood.bio  не се изисква потребителят да е регистриран. Всеки може добави мнение (коментар) чрез своя Facebook профил. С Условията за регистрация може да се запознаете в Раздел Общи условия.

В коментарите, името, аватара, подписа и всички елементи на публичните си профили в блога на www.magicfood.bio потребителите нямат право:

 1. Да се представят за други лица чрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ потребител;
 2. Да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си в блога наwww.magicfood.bio;
 3. Да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на личност или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.

При нарушаване на горните условия, модераторите имат право да предупредят и в последствие да изтрият коментарите на нарушителите.

Модераторите на сайта имат право да скриват или изтриват мнения, когато те съдържат:

 1. Спам или непоискани търговски съобщения;
 2. Мнения, които не са по темата на материала, който коментират;
 3. Нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;
 4. Призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;
 5. Обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници в блога;
 6. Порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;
 7. Лични данни според Закона за защита на личните данни;
 8. Съдържание изцяло на чужд език, различен от български или английски;

Потребители, които системно публикуват някое от горните типове съдържание, могат да загубят временно или постоянно правото си за публикуване на мнения.

Модераторите си запазват правото да отстраняват вече съществуващи или новосъздадени потребителски профили, за които има съмнения че принадлежат на вече санкционирани потребители.

Доставката за поръчки на територията на България е безплатна при стойност на поръчката над 99 /деветдесети девет/ лева.

При поръчки на стойност под 99 /деветдесети девет/ лева доставката се заплаща от Потребителя. Цената на доставката за територията на България се изчислява от прикачената система на Спиди към нашият сайт..

Маджик фууд ЕООД работи с куриерска фирма Спиди.

Сроковете за доставка на територията на България са от 1 до 3 работни дни и в зависимост от графика на куриерската фирма.

При извънредни обстоятелства Маджик фууд ЕООД си запазва правото да удължи сроковете за доставка.

Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО БИСКВИТКИ на www.magicfood.bio? В тази политика, използваме термина “бисквитки” в смисъл на бисквитки (cookies) и други подобни технологии като например пискелни тагове (pixel tags), уеб маяци (web beacons), ясни clear GIF-ове (clear GIFs), съгласно директивата на ЕС относно поверителността на електронните комуникации. Онлайн магазинът ни използва „бисквитки“, за да подобри представянето, за статистически анализи и за да осигури удобно и персонализирано пазаруване на вас, нашите клиенти. КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ? „Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, www.magicfood.bio използва „бисквитки, за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата ни, както и колко хора са ги посетили. Целта на „бисквитките“ е да направят преживяването ви в нашия онлайн магазин персонализирано, така че да не е нужно да въвеждате своите данни отново. Те позволяват на магазина да запомни Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги задавате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Някои „бисквитки“ събират аналитична информация за поведението на потребителите. КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИМА? Съществуват два вида бисквитки: сесийни (“session”) и постоянни (“persistent”). Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които съществуват само докато не затворите браузъра. Постоянните бисквитки остават на вашия твърд диск или устройство докато не ги изтриете или докато не им изтече продължителността на живота. Тези бисквитки се използват за обезпечаване на сигурността, за улесняване на навигацията, за по-ефикасно представяне на информация на екрана и за да може да ви се предостави по-добро обслужване чрез по-персонализирана информация. Също така може да се използват бисквитки за събиране на статистически данни за използването на уебсайта с цел непрекъснатото подобряване на дизайна и функционалността му, за да се разбере как посетителите използват уебсайта и като спомагателно средство при разрешаването на въпроси във връзка с уебсайта. Бисквитките могат да бъдат още: • Задължителните бисквитки (essential cookies) са абсолютно необходими, за да може уебсайта да извършва основните си функции. Тези бисквитки ви дават възможност на навигирате в уебсайта и да използвате функциите, които ви интересуват, като например достъп до сигурни страници в уебсайта. Без тези бисквитки, не може да ви се предоставят услугите, които позволяват на уебсайта да функционира. • Бисквитките за ефективност (performance cookies) събират анонимна информация за начина, по който посетителите използват уебсайта. Тези бисквитки помагат да се разбере как посетителите използват уебсайта като предоставят информация за посетените страници, времето прекарано на уебсайта и проблемите, които може да са се появили, като например съобщения за грешка. Тази информация помага да се подобри ефективността на уебсайта. • Функционалните бисквитки (functionality cookies) служат за подобряване на вашите посещения на уебсайта. Тези бисквитки могат, например, да запаметят информация като вашето потребителско име, език или предпочитано местоположение. Запомнянето на вашите избори позволява на уебсайта да Ви предоставя услуги с по-богати и по-персонализирани характеристики. • Рекламни бисквитки – те се използват за проследяване на посетителите на уебсайта, за да придобие представа за интересите им на базата на посетените сайтове, за да могат да предложат подходящи за съответния посетител реклами. КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ УЕБСАЙТ? • Строго необходими “бисквитки“: Това са “бисквитки”, които са необходими за функционирането на нашия Сайт. Те включват например “бисквитки”, които Ви позволяват да влизате в защитените зони на нашия Сайт. • Бисквитки“ за ефективност: Тези “бисквитки” ни позволяват да разпознаваме и отброяваме посетителите на нашия Сайт и да видим как го ползват те. Тази “бисквитка” ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият уебсайт. • Функционални “бисквитки”: Тези “бисквитки” се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия Сайт. Това ни позволява да персонализираме съдържанието за Вас, да Ви поздравим по име и да запомним Вашите предпочитания. • Насочващи “бисквитки”: Тези “бисквитки” записват Вашето посещение на нашия Сайт, посетените от Вас страници и връзките, които сте проследили. Ние ще използваме тази информация, за да направим нашия Сайт и рекламите, предлагани на него, по-подходящи за Вашите интереси. Също така ние може да споделим тази информация с трети страни с тази цел. Ние използваме още: Тест за бисквитки……………………………………………………………………………….. КОЛКО ВРЕМЕ СЕ ПАЗИ ИНФОРМАЦИЯТА? Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два и няколко месеца. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ Освен бисквитките, намиращи се на нашия уебсайт, ние също позволяваме на някои трети страни да поставят и имат достъп до бисквитки на вашия компютър. Тези „бисквитки“ се интегрират от социални платформи като Facebook, Pinterest, YouTube Instagram и целят да осигурят или подобрят съдържанието на уебсайта. Такива например са услуги, които позволяват възпроизвеждане на видеофайлове, които създават секции с коментари, интегрират бутони за харесване или споделяне на съдържание. Употребата на бисквитки от тези компании се ръководи от техните политики за конфиденциалност, не от Политиката за конфиденциалност на www.magicfood.bio УПРАВЛЯВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ Ако не желаете да се събират данни за вас чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура във вашите браузъри, която ви позволява да откажете употребата на бисквитки. Някои от елементите на уеб сайта може да не функционират правилно, ако откажете употребата на бисквитки. За подробна информация посетете www.aboutcookies.org

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УЕБСАЙТА www.magicfood.bio

Последна актуализация 01.03.2021 г.

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се  събират от потребителите на уебсайта с адрес (URL) www.magicfood.bio. Сайтът www.magicfood.bioе собственост на МАДЖИК ФУУД ЕООД.

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки www.magicfood.bio , Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница. Моля, проверявайте за промени или актуализации на Политиката за поверителност. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящата Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата страница препраща.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте Страницата или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подаденото запитване или молба.

 

КАКВО РЕГЛАМЕНТИРАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НА КАКВО ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ СЕ ПРИЛАГАТ

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Новият регламент идва с редица изисквания, които www.magicfood.bio е прилага. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 • Възможността за тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт, IP адрес и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на уебсайта се извършва от:

 1. Наименование: МАДЖИК ФУУД EООД;
  2. Седалище и адрес на управление гр. София, бул. ДИМИТЪР ПЕТКОВ № 100, вх. Б, ет. 1, ап. 2
  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. ДИМИТЪР ПЕТКОВ № 100, вх. Б, ет. 1, ап. 2
 2. Вписване в публични регистри: ЕИК: 206345806;
 3. Управител: ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

в качеството на администратор на лични данни.
Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на лични данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 19; www.cpdp.bg

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Администраторът събира и обработва вашите лични данни, във връзка с използването на електронния магазин www.magicfood.bio  и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Администраторът спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• личните данни не се използват за профилиране;
• личните данни не се използват за директен маркетинг;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на Страницата ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. В допълнение, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

 • Редакционни цели;
 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на съдържанието и използването на нашата Страница, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;
 • Оптимизиране или подобряване на нашите услуги, продукти и дейности;
 • Проучвания и развитие;
 • Проверка на профил и дейностите, извършвани от този профил;
 • Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Страницата и техните модели на поведение;
 • Управление на нашата организация;
 • За нормалното функциониране на всички услуги в уебсайта;
 • За изпращане на поръчки чрез уебсайта;
 • За осъществяване на контакт с лицето по e-mail или телефон;
 • За предоставяне на услуги, които се предлагат на уебсайта magicfood.bio;
 • За сключването и изпълнението на договор;
 • За подобряване ефективността и функционалността на уебсайта;
 • За счетоводни цели;
 • За статистически цели;
 • За защита на информационната сигурност;
 • За изпращане на информационен бюлетин при изразено от вас желание;
 • За поддържане на Блог.

При промяна в целите ние ще ви информираме и ще поискаме изричното ви съгласие за обработване на личните ви данни в съответствие с новите цели.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ    

 • Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Страницата или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер.
 • Информация, която ние събираме за Вас. При всяко едно посещение на нашата Страница ние автоматично ще събираме следната информация:

Настоящата Политика за поверителност представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на уебсайта. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.

Преди да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия при изпращане на поръчка или при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна чрез уебсайта.          

 1. Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за задравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др. Ако Администраторът получи „чувствителни данни“ се задължава незабавно да ги изтрие. Моля не изпращайте такива данни на Администратора.
 2. Лични данни, събирани от администратора, когато субектите на данни се свързват директно с администратора по телефона.

Телефонът за контакт с Администратора е посочен в секцията „Контакти“. Когато субектът  на данни се свърже с Администратора по телефон, Администратора събира и съхранява само и единствено име и телефон за контакт на лицето, като в определени случаи може да събира и съхранява и електронна поща на субекта. Тези данни се съхраняват за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага МАДЖИК ФУУД ЕООД.

 1. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез контактна форма на сайта.

Когато лицето изпрати събощение до Администратора, използвайки контактната форма, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението. Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

 1. Лични данни събирани автоматично.

При използване на Страницата се активират услуги по анализ, предоставяни от Google (” Google Анализ “), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. Събраната от Google Анализ информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тази информация, моля, вижте страницата “Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори”, (на ел.адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг ел. адрес, на който Google може да публикува тези условия

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители, а именно:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на браузъра;
 • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от вас търсения в нашите страници;
 1. 5. Лични данни събирани от потребителите при осъществяване на поръчка
 • име и фамилия;
  • имейл;
  • адрес;
  • телефон;

* номер на дебитна/кредитна карта и име на картодържателя;
* IBAN при връщане на сума от върнат км нас продукт.

 1. 6. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата осъществяват регистрация на сайта magicfood.bio и данни за получаване на информационен бюлетин. В процеса на създаване на потребителска регистрация в уебсайта, се изисква създаването на уникална парола, както и предоставяне на следните данни:
 • име и фамилия;
 • имейл;
 • адрес;
 • телефон

* Facebook профил, когато лицето използва профила си за регистрация в уебсайта www.magicfood.bio

 1. Лични данни, събирани от потребителите, когато изразяват мнение в Блога или, когато изпращат статии за Блога.
 • име и фамилия;
 • имейл;
 • адрес;
 • телефон

* Facebook профил, когато лицето използва профила си за регистрация в уебсайта

 

БИСКВИТКИ

Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с Политика относно бисквитки на www.magicfood.bio

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние няма да съхраняваме вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на уебсайта:
 • Електронната поща, на която се изпращат запитванията се почиства периодично, но входящите съобщения от потребителите няма да се съхраняват повече от 12 месеца от изпращане на запитвнето.
 1. Относно лични данни на лица, които са направили запитване по телефона:
 • до 1 месец от извършването на запитвнето по телефона.
 1. Лични данни събирани от потребителите при осъществяване на поръчка: Данните относно име, имейл, адрес, телефон, на потребителя се обработват на основание чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR и с цел  изпълнение на договора от разстояние, сключен между МАДЖИК ФУУД ЕООД и потребител по смисъла на ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 г., относно правата на потребителите, както и за целите на сключване на същия. Данните се обработват и с цел изпълнение на задълженията на МАДЖИК ФУУД ЕООД, произтичащи от българския Закон за счетоводството и се съхраняват за срок от 10 години.
 2. По отношение на лични данни, събирани при регистрация потребителски акаунт на сайта и получаване на информационен бюлетин и участие в Блог:

–           Докато не пожелаете регистрацията ви да бъде заличена или докато www.magicfood.bio осъществява дейност.

 

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на уебсайта.

 

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитените ни сървъри. За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация и данни, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате до нашата Страница; всяко изпращане на информация е на Ваш риск.

 

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

МАДЖИК ФУУД ЕООД се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън www.magicfood.bio , достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

 

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уебсайтът съдъжа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании, като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, или Pinterest. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби вследствие използването на тези платформи. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност.

Когато ползвате електронна страница www.magicfood.bio или профил в социална медийна платформа като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, или Pinterest, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на Страницата ни, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

 

Можете да упражните всичките си права относно защита на вашите лични данни чрез приложенията към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

Приложение № 1

 

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ……….. ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Уебсайт:

 

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 2

 

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ……….. ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Уебсайт:

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

Приложение № 3

 

Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ……….. ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Уебсайт:

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: …………………….

Администратор – приемащ данните: …………………….

 

Наименование: …………………….

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): …………………….

E-mail: …………………….

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg 

Приложение № 4

 

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

 

До

Наименование: ……….. ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………….

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

E-mail:

Уебсайт:

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

…………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

…………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

Настоящата Политика е в сила 01.03.2021 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

 

За да упражни правото си на отказ, потребителя трябва да уведоми МАДЖИК ФУУД ЕООД за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.magicfood.bio   на тел…………………………………………………….. в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е небходимо  да попълните стандартния формуляр за отказ, който ще откриете в този раздел и да го изпратите на support@magicfood.bio

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя. Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. София, ул…………………………………………………………….., чрез куриерска услуга (без наложен платеж), която позволява проследяване на пратките, не по-късно от 14 дни от получаването на продукта.

Продуктът трябва да бъде върнат в състоянието, в което е получен: с прикачени етикети и в оригиналната опаковка, да е със запазен добър търговски вид (стоката не трябва да има следи от употреба, да не е скъсана, надраскана и др.). Не бива да бъде нарушавана цялостта и външния търговски вид на опаковката/кутията на продукта.

Ако е получен грешен продукт, трябва да бъдем уведомени по телефон и по имейл. Необходимо е в имейла да бъде приложен номерът на поръчката, както и изложен проблемът с продукта. Уведомяването трябва да е в рамките на 14 дни от датата на получаване на пратката.

След получаване на известието, ще бъдете информирани за адреса, на който трябва да бъде върнат продуктът. Връщането е за наша сметка без наложен платеж и задължително с куриер „Спиди“.При грешно изпратен продукт, Доставчикът ще възстанови сумата заплатена от Потребителя, в 14-дневен срок от получаването обратно на продукта.

Транспортните разходи при грешно изпратен продукт са за сметка на Доставчика.

Сумата на поръчката се възстановява по банков път, до 14 дни след получаване на продукта обратно от Доставчика.

Сумата на поръчката се възстановява с банков превод, като тя се превежда по лична сметка на клиента до 14 дни след получаване на продукта в офиса ни. При връщане на продукта в състоянието в което е получен, следва да бъдем уведомени за имената на клиента (както са отразени в банковата му сметка) и неговият IBAN, на който да преведем сумата.

​​

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Номер на поръчка…………………………………………………………………………………………

Име на потребителя – ………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя – …………………………………………………………………………………………………

Телефон на потребителя……………………………………………………………………………….

Имейл на потребителя…………………………………………………………………………………..

 

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………